1/2 Maraton a Maraton – popis tras

Lokalita běhu je čistě na Vás. Vyberte si jakoukoliv trasu nebo okruh kdekoli chcete. Jedinou podmínkou je zachovat délku trasy, tj. 42,195 km pro Maraton a 21,0975 km pro 1/2 Maraton.

Vzhledem k tomu, že Horolezecký Krosmaraton je lesní kros, doporučujeme zvolit podobnou lokalitu. Není to podmínka.

Desítka – popis hlavní trasy

⟳ Žlutý (hlavní) okruh: 10,5 km dlouhý, který vede převážně borovicovými lesy poblíž pískovcových skalních útvarů po zpevněné lesní cestě. Výjimku tvoří úsek dlouhý 400 m vedoucí po asfaltu účelové komunikace podél pískovny. Úsek se nachází mezi 5. a 6. km okruhu. I když je na cestu zákaz vjezdu, dávejte na silnici pozor.

Celý kruh je značen žlutými čtverci (cca 10×10 cm) umístěnými na stromech. Na některých křižovatkách jsou značky opatřeny šipkou značící směr cesty. Okruh se běhá v protisměru chodu hodinových ručiček.

Horolezecký Krosmaraton – trasa
 

 

 

Oblíbený lesní běh pro celou rodinu. Aktuálně změněn na VIRTUÁLNÍ BĚH.